Loading...
Home2019-06-16T12:01:15+00:00

objevte bohatou chuť východní kuchyně.

karavan Pilaf Dish with Tomato Salad

Pikantní, bohaté, teplé a vydatné pokrmy uzbecké kuchyně – jídlo, které je jistě mnohým známé. Uzbecká kuchyně je oblíbená a vyhledávaná po celém světě. Jedná se o nejpestřejší a nejrozmanitější svého druhu na Východě. Tradiční uzbecká kuchyně je nedílnou součástí kultury uzbeckého národa. Na rozdíl od svých kočovných sousedů byli Uzbeci vždy usedlým národem, který obhospodařoval svou zemědělskou půdu a choval dobytek. Po dlouhá staletí, ve svých úrodných údolích, Uzbeci pěstovali zeleninu, ovoce, obiloviny a chovali hospodářská zvířata, která sloužily jako zdroj masa, jehož množství můžeme pozorovat v mnoha uzbeckých pokrmech.

Spicy, rich, pampering and hearty dishes of Uzbek cuisine is the food, which is probably familiar to many. Uzbek cuisine is loved and revered all over the world due to its brightest and very diverse taste and appearance in Central Asia. National cuisine, preserved for years, occupies a special place in Uzbek culture. Unlike their nomadic neighbours, the Uzbeks have always been a settled nation, who cultivated farming and animal husbandry. From time immemorial, in their fertile valleys they grew vegetables, fruits and cereals to provide themselves, as well as the whole Central Asian region, with food. They bred cattle, which served as a source of meat, the abundance of which can be observed in many dishes.

Пряные, насыщенные, горячие и сытные блюда узбекской кухни — еда, которая наверняка многим знакома. Узбекскую кухню любят и почитают во всем мире. Она является самой яркой и разнообразной по своим вкусовым и внешним качествам кухней на Востоке. Национальная узбекская кухня – это отдельный пласт культуры узбекского народа. В отличие от своих кочевых соседей, узбеки всегда были оседлым народом, культивировавшим земледелие и животноводство. В своих плодородных долинах испокон веков узбеки выращивали для себя овощи, фрукты и злаки. Разводили скот, который служил источником мяса, обилие которого можно наблюдать во многих блюдах.

Zjistit více

DELIVERY – Doprava

Karavan” je chutné a čerstvé jídlo, které je připravené na uspokojeni vašeho hladu a přinese radost přímo domů nebo do kanceláře